Kuntosaliharjoittelun ja ryhmäliikunnan vaikutukset psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen -tutkimus


Hyvä Fit24 Klaukkalan asiakas!

Nimeni on Emmi Sorsa ja opiskelen Hämeen ammattikorkeakoulussa terveydenhoitajaksi. Toteutan tutkimuksellisen opinnäytetyön yhdessä Fit24 Klaukkalan kanssa.

Tutkimukseni tavoitteena on lisätä tietoa kuntosaliharjoittelun ja ryhmäliikunnan vaikutuksista kuntosaliharrastajien psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Opinnäytetyöni tarkoituksena on saada sinulta tietoa, millaisia vaikutuksia koet kuntosaliharjoittelulla ja ryhmäliikunnalla olevan terveyteesi. Tutkimuksen kysymykset ovat jaettu kokemaasi terveyteen, mielialaan ja stressiin, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteenkuuluvuuteen.

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisesi on tietoinen suostumus ja tarvittaessa voit keskeyttää kyselyyn vastaamisen.

Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti eikä sinua voida tunnistaa vastaajaksi tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen aineisto kerätään vain tähän tutkimukseen, johon saatekirje liittyy. Aineiston numeraalisen tallentamisen jälkeen vastauslomakkeet hävitetään. Tutkimuksen numeraalinen aineisto säilyy vuoden opinnäytetyön valmistumisen jälkeen opinnäytetyön tekijällä.

Tutkimukseni valmistuu syksyllä 2021. Valmis opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.theseus.fi.

Vastaa alla oleviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopiva vaihtoehto. Huomaathan, että ryhmäliikuntapalveluihin liittyvät kysymykset koskevat aikaa ennen ryhmäliikunnan taukoa.

Kyselyyn vastaaminen kestää alle 10 minuuttia. Kyselyn täyttämisen jälkeen valitse lähetä. Lomake palautuu sähköisesti. Vastauksesi auttaa lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia vaikutuksia kuntosali- ja ryhmäliikuntapalveluilla on harrastajien terveyteen.

Mikäli Sinulle jäi jotakin kysyttävää tutkimuksesta vastaan niihin mielelläni sähköpostitse emmi.sorsa@student.hamk.fi.

Kiitos osallistumisestasi kyselyyn ja panoksestasi tutkimukselliseen opinnäytetyöhön.

Ystävällisin terveisin
Emmi Sorsa sekä opinnäytetyön ohjaajat Paula Hakala ja Piiku Pakkanen, ja Fit24 Klaukkalan toimitusjohtaja Ella Sorsa